Kde jsem: Hypoteční hypotéky » Provozní úvěry


Provozní úvěry

Provozní úvěry

Potřebujete překlenout nedostatek peněz na vašem podnikatelském účtu? Chcete mít dlouhodobější finanční rezervu pro případ nečekaných výdajů? Rychlým řešením je pro vás provozní firemní úvěr.

Co je to firemní provozní úvěr?

Jedná se o krátkodobé, střednědobé či dlouhodobé financování úvěrem, které je možné získat na provozní potřeby, investiční potřeby nebo navýšení oběžných prostředků pro náhlý nedostatek finančních zdrojů. Způsob financování je jednorázový, a to buďto revolvingový úvěr nebo jako kontokorent na běžném účtu.

Revolvingový úvěr je určen kromě provozních potřeb také k profinancování nákupu služeb nebo zboží z obchodního styku, vyplývajícího z Vaší podnikatelské činnosti. Prostředky se na rozdíl od neúčelového provozního úvěru čerpají na základě vystavené faktury přímo na účet dodavatele.

Kontokorentní úvěr je určen zejména k financování provozních potřeb vyplývajících z Vaší podnikatelské činnosti. Tento úvěr je bezúčelný, je veden na Vašem běžném podnikatelském účtu a umožňuje Vám opakovaně přečerpat finanční prostředky na účtu a to až do výše schváleného úvěrového rámce.

 

POZOR! Nemáme nic společného s firmou EURO MAKLER!

Ječná 550/1, 120 00 Praha 2
+420 224 222 111

Nabídneme Vám
Hypotéku bez příjmu.
Hypotéku do 120% odhadu.
Hypotéku při zápisu v registru.
Servis zdarma!

Garanci úroků:
1 rok fixace za 2,5% ~ 5 let fixace za 3,89%