Pojmy

Hypoteční pojmy

 

Hypotéka

Hypotéka je pouze jiný výraz pro zástavní právo, které vázne na nemovitosti. Zástavní právo je právo jakéhokoli věřitele (v našem případě převážně hypoteční banky), uspokojit se ze zastavené věci v případě, kdy dlužník, čili osoba, která si bere hypoteční úvěr, neplní své závazky (nesplácení hypotéky). Závazkem dlužníka je řádně splácet daný hypoteční úvěr.

 

Hypotéční úvěr

Hypotéční úvěr definuje zákon o dluhopisech jako úvěr, který je poskytnut na investice do nemovitosti nebo na její výstavbu či pořízení a jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k této nebo jiné nemovitosti na území České republiky.

 

Hypotéční banka

Hypoteční banka může být buď Hypoteční banka, a.s., jedna z předních hypotečních bank v České republice, anebo jakákoli hypoteční banka v ČR, v současnosti máme v naší zemi 11 hypotečních bank (přehled všech hypotečních bank naleznete zde).¨

 

Ručitel hypotéky

Ručitel je osoba, která je povinna zaplatit hypotéku na výzvu věřitele v případě, kdy jej nesplatí dlužník. Zaplatí-li ručitel úvěr věřiteli, má potom právo požadovat zaplacení vyplacených prostředků na dlužníkovi.

 

Zástavní právo

Zástavní právo je právo věřitele (v našem případě převážně hypoteční banky), uspokojit se ze zastavené věci v případě, kdy dlužník, čili osoba, která si bere úvěr, neplní své závazky. Závazkem dlužníka je řádně splácen daný hypoteční úvěr.

 

Vinkulace

Vinkulace ve prospěch hypoteční banky znamená zastavení pohledávek, které vzniknou pojišťenému vůči pojišťovně z důvodu výskytu pojistné události kryté pojištěním, ve prospěch banky, která poskytuje hypoteční úvěr. Vyskytne-li se pojistná událost, pojišťovna nevyplatí pojistnou částku pojištěnému, ale hypoteční bance, která mu na koupi domu poskytla úvěr.

 

Bonita pro schválení hypotéky

Bonita je označení pro schopnost dlužníka splácet hypoteční úvěr. Určuje ji banka na základě posouzení a analýzy vstupních parametrů klienta, jako je např. výše příjmu, věk žadatele o úvěr, počet členů domácnosti, výdaje klienta. Na základě bonity banky rozhodují, zda hypotéky nebo jiné úvěry poskytnou, a za jakých konkrétních podmínek (pro posouzení Vaší hypotéky klikněte zde).

Ječná 550/1, 120 00 Praha 2
+420 224 222 111

Nabídneme Vám
Hypotéku bez příjmu.
Hypotéku do 120% odhadu.
Hypotéku při zápisu v registru.
Servis zdarma!

Garanci úroků:
1 rok fixace za 2,5% ~ 5 let fixace za 3,89%