Online žádost o firemní úvěr

Zde nám prosím vyplňte žádost ohledně Vašeho provozního úvěru.

V případě, že máte zájem o firemní úvěr, prosíme o vyplnění této žádosti, na základě kterého jsme schopni vyhodnotit Vaše možnosti na získání firemního úvěru pro Vaše podnikání. Ve Vašem vlastním zájmu prosíme vyplňte údaje co nejpřesněji. Vámi sdělené údaje považujeme za přísně důvěrné a budou použity pouze pro posouzení žádosti Vašeho provozního financování.

Vysvětlivky:
Pokud vlastníte nebo jednáte za více společností, můžete nám vyplnit formulář rovnou na 2 společnosti najednou. Prověříme Vám možnost získání firemního úvěru u obou z nich. Po té vybereme vhodnější z obou společností nebo úvěry pro obě firmy zkombinujeme.

Online žádost o firemní úvěr
Kontaktní údaje Společnost 1 Společnost 2
Název *
IČ *
Sídlo *
Kontaktní osoba *
E-mail
Mobilní telefon
Kdy Vás můžeme kontaktovat

Prosíme vyplňte veškeré kolonky. Výše uvedené informace jsou nezbytné pro další posouzení.

  Společnost 1 Společnost 2
Obrat za poslední ukončené účetní období (mil. Kč)
Provozní výsledek hospodaření před zdaněním (mil. Kč)
Výše měsíčních závazků v bankovním sektoru (tis. Kč)
Výše měsíčních závazků v leasingovém sektoru (tis. Kč)
Výše ostatních měsíčních závazků + specifikace (tis. Kč)
Objem aktuálních bankovních úvěrů (mil. Kč)
Na kterých bankách máte tyto úvěry
Výše limitu kontokorentů (i nečerpaných, mil. Kč)
Z toho výše aktuálně čerpaného limitu (mil. Kč)
Na kterých bankách máte tyto úvěry
Výše ostatních závazků + specifikace (objem mil. Kč)
Vaše hlavní banka (banky) pro platební styk
Máte v současné době dluh na finančním úřadě
Adresa trvalého pobytu společníka, pokud není občan ČR
Dozvěděl jsem se o Vás:

Vysvětlivky:
Výše uvedené údaje jsou důležité pro zjištění prvotních možností především o maximální výši firemního úvěru, kterou jsme pro Vás schopni zprostředkovat.

Má-li společník firmy nebo společnost sama negativní záznam v bankovním registru, uveďte tuto informaci do poznámky na konci formuláře. Jen zdůrazňujeme, že většina především doplacených záznamů pro nás není překážkou ve zprostředkování firemního úvěru pro Vaši společnost. Pokud z hlavy víte, na které bance byste mohli mít tyto negativní záznamy, připište nám to prosím níže do poznámky.

Poznámka:

Odesláním tohoto formuláře udělujete naší společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Ječná 550/1, 120 00 Praha 2
+420 224 222 111

Nabídneme Vám
Hypotéku bez příjmu.
Hypotéku do 120% odhadu.
Hypotéku při zápisu v registru.
Servis zdarma!

Garanci úroků:
1 rok fixace za 2,5% ~ 5 let fixace za 3,89%