Formulář

Zde nám prosím vyplňte formulář online žádost ohledně Vašeho úvěru.

V případě, že máte zájem o vyřízení úvěru, prosíme o vyplnění tohoto formuláře, na základě kterého jsme schopni vyhodnotit Vaše možnosti a navrhnout Vám řešení u našich jednotlivých finančních partnerů. Ve Vašem vlastním zájmu prosíme o co nejpřesnější vyplnění údajů. Vámi sdělené údaje považujeme za přísně důvěrné a budou použity pouze pro posouzení Vašeho případu.

Vysvětlivky:
U 1 žadatele prosím vyplňte všechny políčka. Je-li druhý žadatel ze stejné domácnosti, manžel či manželka 1. žadatele, prosíme o vyplnění políček u 2 žadatele označených hvězdičkou. Pokud je 2 žadatel z jiné domácnosti, prosíme o vyplnění všech políček.

Propočet bonity
Kontaktní údaje První žadatel Druhý žadatel
Jméno a příjmení *
Adresa bydliště
E-mail
Mobilní telefon
Kdy Vás můžeme kontaktovat

Vysvětlivky:
Datum narození: Údaj důležitý pro zjištění, zda může žadatel získat úvěr, popř. v jaké maximální délce trvání. Prakticky všechny nebankovní instituce omezují žadatele spodní a někdy i horní věkovou hranicí pro získání úvěru.
Počet osob v domácnosti: Údaje důležité pro výpočet životního minima domácnosti žadatele, které některé nebankovní instituce používají ke zjištění bonity žadatele.

  První žadatel Druhý žadatel
Datum narození
Rodinný stav
Počet osob v domácnosti
Z toho děti od 6 let
Z toho děti od 6 do 18 let
Z toho nezaopatřené děti od 18 do 26 let
Z toho dospělé osoby

Vysvětlivky:
Přesné údaje o všech závazcích žadatele jsou velmi důležité pro přesné posouzení bonity. Prosíme, ve Vašem zájmu vyplňte veškeré Vaše závazky.

* Prosíme vyplňte veškeré kolonky označené hvězdičkou

  První žadatel Druhý žadatel
Zdroj příjmů *
Délka stávajícího zaměstnání (podnikání) v měsících
Výše ČISTÉHO MĚSÍČNÍHO příjmu (u zaměstnance)
Základ daně (ř. 37) minus zaplacená daň, popř. obrat z posledního daňového přiznání (u podnikatele)
Ostatní prokazatelné příjmy (mateřská, výživné, apod...)
Výše měsíčních závazků na kapitálové životní pojištění
Výše měsíčních závazků na úrazové pojištění
Výše měsíčních závazků na stavební spoření
Výše měsíčních závazků na penzijní připojištění
Výše měsíčních závazků na úvěry
Výše měsíčních závazků na leasingy
Výše ostatních měsíčních závazků + specifikace
Výše limitu na kreditních kartách (i nečerpaných)
Výše limitu na kontokorentech (i nečerpaných)
Pokud máte stavební spoření, název stav. spořitelny a výše naspořených vlastních prostředků
V jakých bankách máte účty

Vysvětlivky:
Následující údaje jsou důležité pro zjištění bonity žadatele, určení účelu úvěru a výpočet případné státní podpory. Určená hodnota nemovitosti je údaj důležitý pro výpočet maximální možné výše úvěru. Může jít o nemovitost, do které směřuje úvěr nebo jinou nemovitost v osobním vlastnictví, která bude sloužit jako zástava. Máte-li úřední odhad ceny nemovitosti, použijte hodnotu v něm uvedenou. Neuvedete-li v této kolonce žádnou hodnotu, budeme vycházet z plánované výše investice do nemovitosti.

Máte-li negativní záznam v registru CBCB či SOLUS, uveďte tuto informaci do poznámky na konci formuláře.

Místo hypotéky nebo úvěru, včetně okresu
Plánovaná výše vlastní investice do nemovitosti (vlastní prostředky)
Určená hodnota nemovitosti, ke které má být zřízeno zástavní právo v Kč, pokud jde o úvěr zajištěný nemovitostí
Požadovaná výše půjčky nebo úvěru v Kč
Požadovaná délka úvěru nebo půjčky v měsících nebo v letech
Úvěr nebo půjčka bude použit na
Jaké nemovitosti (pokud jde o úvěr zajištěný nemovitostí)
Předpokládaná doba realizace (např. leden, do 1 měsíce, apod.)
Dozvěděl jsem se o Vás:

Máte-li negativní záznam v registru CBCB či SOLUS, uveďte tuto informaci do poznámky na konci formuláře. Prosíme, uveďte počet a výši úvěrů, a u každého aktuální počet splátek po splatnosti, maximální historický kumulovaný počet dlužných splátek v jednom měsíci a přibližný počet měsíců, ve kterých evidujete dlužné splátky.

Poznámka:

Odesláním tohoto formuláře udělujete naší společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Ječná 550/1, 120 00 Praha 2
+420 224 222 111

Nabídneme Vám
Hypotéku bez příjmu.
Hypotéku do 120% odhadu.
Hypotéku při zápisu v registru.
Servis zdarma!

Garanci úroků:
1 rok fixace za 2,5% ~ 5 let fixace za 3,89%